سهم ایران از فضای سرزمینی دریای خزر به ۱۵ مایل افزایش یافت

سهم ایران از فضای سرزمینی دریای خزر به ۱۵ مایل افزایش یافت

رییس سازمان شیلات ایران گفت: مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، سهم ایران از منطقه سرزمینی از ۱۰ مایل به ۱۵ مایل رسید که به همراه ۱۰ مایل انحصار ماهیگری برای کشورمان، این میزان به ۲۵ مایل افزایش یافت.

حسن صالحی در نشست خبری به مناسبت در پیش بودن هفته دولت با ارائه گزارش عملکرد این سازمان افزود: پیش از این، بر اساس تفاهم نامه ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق، سهم سرزمینی ایران از دریای خزر ۱۰ مایل بود.

وی اظهار داشت: با افزایش سهم سرزمینی و فضای ماهیگیری ایران از دریای خزر، به طور حتم شرایط برای صید و صیادی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

برچسب ها: دریای خزر ایران