سطح جنگلهای کشور در مقایسه با قبل از انقلاب کاهش نیافته است

سطح جنگلهای کشور در مقایسه با قبل از انقلاب کاهش نیافته است

آب و غذا

رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری با بیان اینکه سطح جنگل‌های کشور در مقایسه قبل از پیروزی انقلاب تغییری نکرده است،گفت: طرح اظهاراتی مبنی بر از بین رفتن جنگل‌های شمال کشور به طور مثال در ۳۰ سال آینده درست نیست و پشتوانه مطالعاتی ندارد.

کامران پورمقدم رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی از افراد درباره از بین رفتن جنگل های کشور به ویژه جنگل های شمال کشور در طی سال مشخص اظهار نظر کرده اند اما باید توجه داشت این پیش بینیها با توجه به اینکه پشتوانه مطالعاتی و تحقیفاتی ندارد، مستند نیست.

وی افزود: عوامل مختلفی طبیعی و غیر طبیعی در آسیب رساندن جنگلهای کشور نقش دارند، اما درکنار این تهدیدات با اصول مدیریت پایش و نگهداری و احیایی جنگلها اقدامات در درست انجام است که سرعت آنها از تخریب جنگل ها بیشتر است، بنابراین اظهاراتی که مبنی بر از بین رفتن جنگلهای شمال کشور به طور مثال برای ۳۰ سال آینده مطرح است، درست نیست.

پایش ماهواره ای جنگلهای کشور  

رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگلها، ادامه داد: از سال ۹۳ پایش ماهوره ای جنگلهای کشور در کنار پایش زمینی در دستور کار قرار گرفته است و از سال های ۹۵ و ۹۶ به صورت سراسری در آمده است؛ بر اساس این سیستم، جنگل های کشور را بر اساس تفکیک مکانی ۱۰ متر در روی  زمین مورد بررسی قرار میدهیم که دقت بالایی به حساب می آید. 

سطح جنگلهای کشور در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب کاهش نیافته است

وی تصریح کرد: در سال ۹۸ نیز برنامه دقیق تری برای مبارزه با افات در نظر گرفته ایم تا در کنار بهبود کمی شرایط جنگلهای کشور از لحاظ کیفی نیز شرایط بهتری داشته باشیم. این بررسی های از طریق ماهوراه و از طریق پایش زمینی صورت میگیرد.

پور مقدم گفت: بر اساس آخرین آمار سازمان جنگلهای کشور ۲ میلیون هکتار است که در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب تغییری نکرده است.

رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها اظهار داشت: حد فاصل سال های ۱۳۳۴ تا به امروز( آخرین آمار موجود) سطح جنگل های کشور تغییراتی داشته و حتی تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار تا یک ملیون و ۹۰۰ هزار هکتار متغییر بوده و کاهش یافته است اما اکنون در سطح ۲ میلیون هکتار باقی مانده است.

پورمقدم گفت:در دهه های ۴۰ و ۵۰ به دلیل قطع یکسره درختان در مناطقی از جنگل های کشور، سطح جنگل ها کاهش یافت اما بعد از پیروزی انقلاب به سمت مدیریت نزدیک به طبیعت جنگل های گشور نزدیک شدیم.

پورمقدم همچنین درباره پدیده قاچاق چوب در کشور گفت: به هر حال قاچاق چوب در کشور وجود دارد و به طور کلی نمی توان آن را رد کرد اما با توجه به اینکه هر گونه برداشت چوبی از جنگل ها در برنامه ششم ممنوع است هر محموله چوبی که مشاهده کنیم با عنوان قاچاق با آن برخورد میکنیم.

وی در واکنش به اینکه ،کامیونهایی که در سطح شهر و جاده های کشور اقدام به حمل چوب می کنند، آیا همه آنها غیر مجاز و به اصطلاح قاچاق هستند، گفت: البته ممکن است این چوبها ناشی از زراعت چوب یا چوب مازاد درختان میوه باغات باشند که تشخیص این امر برای ماموران سازمان جنگل و انتظامی دشوار نیست.

برچسب ها: جنگل‌