اداره کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد

اداره کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد

آب و غذا - اداره کل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارائه خدمات تخصصی و مهندسی کشاورزی روز شنبه در آئینی فعالیت خود را در استان البرز آغاز کرد.

در این آیین که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، دکتر «جهانبخش میرزاوند» به عنوان نخستین مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد.

میرزاوند که دارای دکترای خاکشناسی است، پیش از این ریاست سازمان سیما، فضای سبز شهری شهرداری شیراز را برعهده داشت .

مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی در این آیین گفت: برای تبیین جایگاه خاک در میان افکار عمومی باید تلاش زیادی شود.

وی افزود: فرسایش، شوری، آلودگی، کربن و تغییر کاربری از جمله آسیب هایی است که برای خاک به درجه بحران رسیده است.

میرزاوند اظهار داشت: برای خروج از این بحران ها باید حرکت های نو آغاز شود که در مرحله نخست باید خاک مورد توجه ویژه قرار گیرد تا رشد و نمو داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین باید این بخش از لحاظ نیروی انسانی، ساختار بودجه، حاکمیت قانونی، آموزش و پژوهش و بهره برداران در مدیریت خاک مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمی توان با افزایش سطح زیر کشت نیاز غذایی کشور را تامین کنیم و باید به دنبال افزایش عملکرد در سطح خاک و مزرعه باشیم.

وی افزود: این امر نیازمند حفاظت و مدیریت خاک است تا قدرت باردهی و حاصلخیزی خاک افزایش یابد.

میرزاوند با بیان اینکه دلیل تغییر کاربری در اراضی غیرکشاورزی مشخص است، اظهار داشت: باید متولی فرسایش خاک در اراضی کشاورزی نیز مشخص شود.

وی با بیان اینکه باید بانک اطلاعاتی خاک به درستی تهیه شود، گفت: بعضی ساخت و سازها در بهترین خاک ها انجام می شود ولی در بعضی اراضی نیز شاهد هستیم نمی توانیم به لحاظ کیفیت خاک عملکرد را بالا ببریم.

معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در استان البرز استقرار دارد.