ایجاد تعاونی تولیدکنندگان دانه های روغنی کلید خورد

ایجاد تعاونی تولیدکنندگان دانه های روغنی کلید خورد

آب و غذا

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بر اساس توافق با مشاور وزیر و مجری طرح ملی تعاونی های روغنی تولیدکنندگان و بهره برداران دانه های روغنی در قالب تعاونی های محصولی در زنجیره تامین ساماندهی می‌شوند.

حسین شیرزاد افزود: ۶ استان گلستان، مازندران، اردبیل، خوزستان، قزوین و کرمانشاه با توجه به استعداد مناسب سرزمینی و ظرفیت های تولید و سطح زیر کشت برای اجرای آزمایشی این طرح برگزیده شد. 
به گفته وی، در هر استان یک اتحادیه با توجه به ظرفیت هایی مثل انبار، کارخانه‌های روغن کشی و اعضای فعال از سوی مدیریت تعاون روستایی استان به ستاد معرفی می شود و بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مدیران عامل شرکت تعاونی یا اتحادیه طرح مورد نظر با اعضا و کشاورزان زیر پوشش، تفاهمنامه یا قراردادی منعقد می کنند.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی همه خدمات خود را از طریق این تعاونی ها یا اتحادیه ها ارایه می کند و شرکت های تعاونی و اتحادیه های مورد نظر نیز متعهد می شوند همه خدمات دریافتی را بین اعضا و کشاورزان توزیع کنند.
شیرزاد اعلام کرد: کارگروه های استانی دانه های روغنی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جدید برگزار می شود.
به گفته وی، تشکیل زنجیره تامین در حوزه محصولات راهبردی به منظور انسجام بخشی و ایجاد تشکلهای هدفمند در اولویت سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.

سیزدهم شهریور ۱۳۷۰ راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
از این رو، سیزدهم شهریورماه به نام روز تعاون نامگذاری شده است.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد؛ این سازمان هر ساله با خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی تلاش می کند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و روستایی حمایت کند.