برگزاری دومین جشنواره روز جهانی زنبور عسل

برگزاری دومین جشنواره روز جهانی زنبور عسل

آب و غذا

دومین جشنواره روز جهانی زنبور عسل با عنوان «بدون زنبور، غذایی نیست» برگزار شد.

این جشنواره با تاکید بر اهمیت تاثیر زنبورعسل در گرده افشانی و نقش آن در افزایش تولیدات کشاورزی برگزار شده است.
همچنین این جشنواره که با حضور زنبورداران و فعالان صنعت زنبور عسل برگزار شد، با هدف آگاهی رسانی اهمیت زنبور عسل و صنعت زنبورداری در کشور برگزار شد.
دومین جشنواره روز جهانی زنبور عسل با توجه به اهمیت این مخلوق خداوند در حمایت از صنعت زنبورداری و تأثیرات مهم گرده افشانی در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین غذا برگزار شده است.
ایران سومین رتبه دنیا در تولید عسل را به خود اختصاص داده است و نیز چهارمین کشور دنیا از نظر تعداد کلنی است.