ظرفیت استان زنجان برای توسعه زراعت چوب

ظرفیت استان زنجان برای توسعه زراعت چوب

آب و غذا

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، توسعه زراعت چوب را راهکاری مناسب برای تأمین نیاز چوب کشور و کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی دانست و تأکید کرد که استان زنجان ظرفیت خوبی برای تقویت این حوزه دارد.

به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس خلیل آقایی در سفر به زنجان در دیدار و گفتگو با فتح‌اله حقیقی استاندار زنجان، با اشاره انعقاد تفاهم‌نامه سازمان جنگل‌ها با استانداران به منظور توسعه اقدامات آبخیزداری و ‏آبخوانداری در سراسر کشور، از توجه استانداری زنجان به این حوزه تشکر و قدردانی کرد و گفت: اکنون در دورن طلایی حفظ ‏آب و خاک کشور قرار داریم و اثربخشی اقدامات آبخیزداری برای مردم محلی کاملا مشهود است به نحوی که علاوه بر تغذیه ‏سفره‌های آب زیرزمینی، هر جا که پروژه‌های آبخیزداری اجرا شده است سیل‌های اخیر کمترین خسارات را به همراه داشته است.‏

وی افزود: اکنون مقام معظم رهبری و دولت توجه خوبی به موضوع منابع ‌طبیعی ‏و آبخیزداری دارند و تخصیص اعتبارات مناسب به این بخش از محل صندوق توسعه ملی، گواه این مطلب است.‏

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین به ابلاغ دستورالعمل "بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" ‏اشاره و خاطرنشان کرد: این دستورالعمل ثمرات زیادی برای منابع‌ طبیعی و مردم محلی به همراه خواهد داشت به نحوی که ‏هم مردم محلی از اجرای پروژه‌ها نفع می‌برند و هم دستاوردهای پروژه توسط همین مردم محلی، بهتر نگهداری و مراقبت ‏می‌شود.‏

 
برچسب ها: زنجان زراعت چوب