واردات گاو ماده و ۶ دندان مشکلی ندارد

واردات گاو ماده و ۶ دندان مشکلی ندارد

آب و غذا

علیرضا رفیعی پور در ارتباط با عدم اعزام ناظر مستقر دامپزشکی به کشورها  مبدأ واردات گوشت قرمز اظهار کرد:  قطع نظارت بهداشتی برای واردات فرآورده‌های گوشتی در کشورهای مبدأ واردات نداشته و نخواهیم داشت بلکه نحوه اعمال نظارت مورد بازنگری قرار گرفته‌ است. هیچ کشوری برای واردات گوشت ناظر بهداشتی مستقر اعزام نمی‌کنند بلکه بر اساس استاندارهای بین‌المللی نظارت های لازم اعمال می‌شود که کشور ما نیز بر این اساس عمل می‌کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: کشوری مانند برزیل به حدود ۸۰ کشور گوشت صادر می‌کند که این صادرات براساس تفاهم نامه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. دامپزشکی ایران و کشور مبدأ صادرات مسئولیت دارند تا بر محصول تولیدی از مزرعه تا سفره مردم نظارت بهداشتی نمایند تا محصولی باکیفیت  سر سفره مردم قرار گیرد. بر اساس پروتکل‌هایی که میان ایران و دیگر کشورهای دارای سطح بهداشتی پیشرفته مانند استرالیا  و برزیل وجود دارد کشورهای صادر کننده مسئولیت دارند تمام ضوابط مورد تقاضای ما را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس اعزام ناظران ما به این کشورها به صورت ممیزی است و مانند گذشته دامپزشک مستقر نیست اما کشتارگاه‌ها و هرگونه مخاطرات تولید در آنها توسط ممیزین اعزامی ما مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید ناظرین ما اجازه کشتار برای ایران صادر می گردد؛ بعد از اینکه محصول به مرز کشورمان نیز رسید در صورتی که با ضوابط ما سازگاری داشت اجازه ورود به آنها داده می‌شود در غیر این صورت به کشور صادر کننده عودت داده می‌شود و خسارت وارده نیز باید توسط صادر کننده پرداخت شود. «در گذشته اگر محموله ای عدم انطباق داشت، واردکننده مدعی می‌شد که سازمان دامپزشکی چطور در کشور مبدأ صادرات، ناظر داشته است و به محصولی که ضوابط را رعایت نکرده است اجازه صادرات داده است و در نهایت  خسارت واردکننده را باید سازمان دامپزشکی از محل بیت‌المال پرداخت می نمود.»  

رفیعی پور گفت: بر اساس شرایط نظارتی جدید کشور صادرکننده و واردکننده گوشت قرمز، مسئولیت سلامت این محصول را می پذیرند و در صورتیکه در مبادی کشور ما عدم انطباق وجود داشت امکان عودت به کشور صادرکننده وجود دارد. پروتکل‌هایی بین‌المللی و بسیاری از مجوزهایی که برای صادرات استفاده می‌شود به‌مرور اصلاح و ارتقاء می‌یابد و بر اساس ضوابط های بهداشتی ملی و بین المللی به‌ روز می‌شود. 

رفیعی پور در واکنش به اینکه آیا واردات گاو شش دندان به جای چهار دندان، افزایش سن دام و صدور مجوز واردات دام ماده منجر به کاهش کیفیت  گوشت‌ وارداتی نمی‌شود، اظهار داشت: در حوزه کیفت گوشت، کمیته های فنی بر روی این موضوع  کار کرده‌اند و با توجه به اعمال نظارت های بهداشتی هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا بر اساس پروتکل‌های بهداشتی منعقد شده با دیگر کشورها افزایش سن واردات و صدور مجوز گاو ماده صادر و عملیاتی شده است یا خیر گفت: موضوع افزایش سن واردات دام زنده با ذهنیت‌های موجود در جامعه متفاوت است اما هر ضوابطی که در پروتکل های بهداشتی  آمده باشد اجرایی و بهداشت و کیفیت گوشت‌های وارداتی در آنها اعمال شده است.

بنابراین گزارش در گذشته تنها مجوز واردات گاو ۴ دندان که سن کمتری داشت به ایران داده می شد اما در براساس تصمیم جدید دولت مجوز واردات گاو شش دندان که سن بیشتری دارد (حداکثر ۴۱ ماه) داده شده است. 

این مقام مسئول اظهار داشت: محصولات وارداتی که از دیگر کشورها به ایران وارد می‌شود صددرصد بهداشتی و سالم  است و نظارت های بهداشتی دقیق در مورد آنها اعمال می‌شود. درصورتی‌که میگوی صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر شود و مطابقت نداشته باشند این کشورها آن را به کشورمان برگشت می‌زنند اما ایران درگذشته چون خود به این کشورها ناظر بهداشتی صادر می‌کرد و پروتکل بهداشتی با این  کشورها نداشت در صورت وجود این مشکلات خسارت از بودجه سازمان دامپزشکی و دولت پرداخت می‌شد. اروپائی هان نیز برای واردات میگوی ایرانی هیچ ناظر بهداشتی به ایران نمی‌فرستند و فقط بر اسا‌س نتایج آزمایشگاهی و ‌گواهی بهداشتی دامپزشکی، میگو به کشورهای اروپایی صادر می گردد.

بنابراین گزارش براساس تفاهم‌نامه های صورت گرفته  میان ایران و دیگر کشورهای مبدأ صادرات گوشت، ایران بر اساس نوع و میزان عدم انطباق درباره اینکه محموله وارداتی را به کشور مبدأ واردات عودت دهد یا آن را در صنایع تبدیلی ( فرآورده های  گوشتی)  استفاده کند، مختار است.

برچسب ها: گاو ماده دندان