جشنواره انار در شهر درجزین

جشنواره انار در شهر درجزین

آب و غذا

پنجمین جشنواره انار شهر «درجزین» استان سمنان، امسال نیز همانند دوره‌های گذشته ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار می‌شود.

محوریت این جشنواره انار و مشتقات آن است. هدف از برگزاری جشنواره انار «درجزین» معرفی شهر، شناساندن محصول انار آن و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌ گذار بخش خصوصی است.

برچسب ها: انار