واریز ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات چای کاران در ۱۱ آبان ماه

واریز ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات چای کاران در ۱۱ آبان ماه

آب و غذا

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به واریز بخشی دیگر از مطالبات چایکاران افزود: با واریز این مبلغ ۲۸۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۸۴ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد و ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دیگر هم به تدریج واریز می‌شود. چایکاران گیلان و مازندران امسال ۱۲۶ هزار و ۷۵۳ تن برگ سبز چای به ارزش ۳۴۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برداشت کردند که ۵۷ هزار و ۲۱۵ تن آن درجه یک و ۶۹ هزار و ۵۳۸ تن هم درجه ۲ بود.

جهانساز افزود: ۲۸ هزار و ۵۱۹ تن چای خشک هم امسال در ۱۵۱ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران تولید شد.

بنابراین گزارش دولت امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه دو ۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد.

۲ استان شمالی گیلان و مازندران ۶۰ هزارخانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.

۹۰ درصد برگ سبز چای درگیلان تولید می‌شود.