همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید

همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید

آب و غذا

 

همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید توسط دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در شهر مشهد برگزار میگردد.

 

محورهای این همایش:

الگوی کشت، رونق تولید و امنیت غذایی

کارآفرینی و اشتغال پایدار، رونق تولید و امنیت غذایی

بهره‌وری، رونق تولید و امنیت غذایی

صنایع تبدیلی، رونق تولید و امنیت غذایی

منابع طبیعی، رونق تولید و امنیت غذایی

تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

مدیریت ریسک، رونق تولید و امنیت غذایی

سرمایه‌گذاری و اعتبارات، رونق تولید و امنیت غذایی

آموزش کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

توسعه روستایی، رونق تولید و امنیت غذایی

زنجیره عرضه، رونق تولید و امنیت غذایی