ضریب امنیت غذایی کشور، ۸۷ درصد

ضریب امنیت غذایی کشور، ۸۷ درصد

آب و غذا

معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت : با اقدامات انجام شده در دولت یازدهم، ضریب امنیت غذایی کشور اکنون به ۸۷ درصد رسیده است.

حسن عنایتی روز پنجشنبه در مراسم معرفی مدیر جدید تعاون روستایی مازندران در ساری افزود: دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر توانست وضعیت تعرفه ای محصولات کشاورزی را به نفع تولید کنندگان به درستی اصلاح و از واردات بی رویه و لجام گسیخته محصولات کشاورزی جلوگیری کند.

دولت از یک سو با تعیین قیمت های منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع آن سبب ایجاد شور و نشاط و امید در کشاورزان شد و از سوی دیگر با اقدام برای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان شامل کود، بذر، ادوات مکانیزه،کاهش سود تسهیلات و غیره زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی را از محل تولید داخل فراهم کرده است.

وی هدایت ، حمایت و نظارت را از وظایف این سازمان دانست و گفت: تعاون روستایی در تمامی مراحل تولید تا مصرف در کنار شهروندان است .

عنایتی با اشاره به  فعالیت حدود هفت هزار شبکه، اتحادیه و تعاونی ها در کشور، افزود: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار  بهره بردار عضو و سهامدار تعاون روستایی هستند که در سطوح ملی ، استانی و شهرستانی فعالیت دارند.

وی  با بیان این که در ۶ ماهه امسال پنج میلیون و ۲۰۰هزار تن انواع محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی به عنوان مباشرت خرید انجام شده است،بیان داشت: در حال حاضر بیش از سه میلیون تن ظرفیت انبار به صورت مکانیزه در اختیار سازمان تعاون روستایی است.

رویکرد این سازمان جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی دانست و همسو با این رویکرد توجه به تهیه بذور اصلاح شده انواع محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.