عباس کشاورز: بازار نهاده‌های کشاورزی آرام است

عباس کشاورز: بازار نهاده‌های کشاورزی آرام است

آب و غذا

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: بازار نهاده‌های کشاورزی آرام است و هیچ مشکلی در این رابطه نداریم.

عباس کشاورز در نشست هم‌اندیشی که صبح شنبه ۳۰آذر، با حضور تولیدکننده‌های نهاده‌های کشاورزی برگزار شد، با بیان اینکه بازار نهاده‌ها آرام است و این نشان‌دهنده کفایت در کیفیت و کمیت نهاده‌ها است، اظهار کرد: هیچ گزارشی در خصوص کمیابی و گرانی نهاده‌ها در دو سال گذشته به ما نرسیده است و همواره در کمیته‌های ستادی و مذاکرات  توصیه کرده‌ام که باید ذخیره کافی در آفت کش، کود، سم داشته باشیم، که البته داریم و با تلاش شما تولیدکنندگان بازار خوب و آرام است.

وی با اشاره به تحریم و اینکه این  شرایط نیازمند تعامل بیشتری است، خطاب به تولیدکنندگان گفت: ما سعی داریم نسبت به تکنولوژی‌های روز دنیا خود را مطلع نگه داریم، ولی در شرایط تحریم امیدمان به تولید داخل است و بایستی همکاری و تعامل میان شما و کشاورزان و ما نیز بیشتر باشد. همچنین نباید مشکلات ناشی از تحریم ما را در مقابل هم قرار دهد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: این شرایط نیازمند تدابیر جدیدی است که همه باید با تلاش هم سناریوهایی داشته باشیم، زیرا ممکن است شریک تجاری شما کالایی را به شما ندهد. بنابراین یا باید مقدار بیشتری از آن محصول بیاورید، یا بایستی به فکر حاشیه‌ها باشید که از کدام شرکت یا کدام کشور می‌توان استفاده و آن را جایگزین کرد. به طور مثال در خصوص تامین بذر کلزا تا سال ۱۴۰۰ هیچ مشکلی نداریم.