هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران ۱۷ الی ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران ۱۷ الی ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

آب و غذا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران ۱۷ الی ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.