تعداد دام سبک در پاییز ۱.۷ درصد افزایش یافت

تعداد دام سبک در پاییز ۱.۷ درصد افزایش یافت

آب و غذا

تعداد دام سبک کشور در پائیز امسال با افزایش ١,٧ درصدی نسبت به پائیز سال گذشته، به بیش از ٥٦ میلیون رأس رسید.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٥,٩ میلیون رأس بره و ٢.٢ میلیون رأس بزغاله در فصل پاییز سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که تعداد این زایش­ها در فصل تابستان برای بره ١.٤ میلیون رأس و برای بزغاله ٦٣٧ هزار رأس بوده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در فصل پاییز ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور در فصل پاییز (پایان آذر) ٤١,٣ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ١٥ میلیون رأس بوده است که تعداد گوسفند و بره نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣,٣ درصد افزایش و بز و بزغاله نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢,٥ درصد کاهش یافته است. نتایج حاصل از این طرح نشان می‌­دهد تعداد این دو نوع دام نسبت به فصل تابستان سال‏جاری (پایان شهریور) به­ ترتیب ٣,٦ و ٨,٥ درصد کاهش داشته است.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٥,٩ میلیون رأس بره و ٢,٢ میلیون رأس بزغاله در فصل پاییز سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که تعداد این زایش­ها در فصل تابستان برای بره ١,٤ میلیون رأس و برای بزغاله ٦٣٧ هزار رأس بوده است.

در پاییز سال جاری تعداد ٢,٧ میلیون رأس گوسفند و بره و ٧٣٠ هزار رأس بز و بزغاله توسط دامداری‌های کشور به­منظور تولید گوشت عرضه شده است. مقایسه نتایج این طرح با اطلاعات حاصل از طرح کشتار دام کشتارگاه‏های رسمی کشور نشان می­دهد حدود ٥١ درصد گوسفند و بره و ٦٠ درصد بز و بزغاله عرضه شده برای کشتار در کشتارگاه‏های رسمی کشور و بقیه در خارج از کشتارگاه­ها ذبح شده­اند.

بر اساس نتایج این طرح، مقدار تولید شیر گوسفند و بز در فصل پاییز به‌ترتیب ٧٩٨٢ و ٧١١٩ تن برآورد شده است.