مصرف کود در بخش کشاورزی ایران بالا نیست

مصرف کود در بخش کشاورزی ایران بالا نیست

آب و غذا

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: در فضای مجازی گاهی گفته می‌شود که کود زیادی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالیکه اینگونه نیست.

هادی اسدی رحمانی اظهار کرد: سالانه در ایران به حدود ۴.۸ میلیون تن کود نیاز داریم و داده‌ها نشان می‌دهد که هنوز نتوانسته‌ایم به این حجم از تولید در داخل برسیم.

وی با بیان اینکه در بهترین حالت بیش از حدود ۳ میلیون تن کود تامین می‌کنیم و بیش از یک میلیون تن کود کمبود داریم، اظهار کرد: میانگین مصرف کود در ایران سالانه حدود ۸۵ کیلوگرم به طور میانگین در هر هکتار است، ولی میانگین جهانی آن حدود ۱۳۵ کیلوگرم است و این یعنی اینکه ما از میانگین جهانی کمتر کود مصرف می‌کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر کودهای مصرفی در ایران صورت می‌گیرد؟ گفت: در فضای مجازی گاهی گفته می‌شود که کودها آلوده هستند و کود زیادی نیز مصرف می‌شود؛ در حالی که این موضوع درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است به صورت موضعی در برخی مزارع کود زیادی مصرف شود، ولی در مقیاس ملی نیازمند مصرف و تامین کود بیشتری هستیم تا بتوانیم به پتانسیل‌های تولید برسیم. برای مثال میانگین عملکرد گندم آبی در ایران حدود ۴ تن است؛ در حالی که در کشورهای پیشرو این مقدار بیشتر است. البته نه اینکه این خلاء تنها مرتبط به کود باشد ولی بخش زیادی ازخلاء عملکردی مرتبط با تامین نهاده‌های کودی است.