بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی

بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی

آب و غذا

حسن روحانی، رئیس جمهور با حضور در سالن اجلاس سران، از نمایشگاه دستاوردهای بخش کشاورزی در حاشیه مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی بازدید کرد.

قرار است در این مراسم، از ١٦٦ تولیدکننده برتر و فعال بخش کشاورزی تقدیر به عمل آید.