برای افزایش سرانه مصرف شیر باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند

برای افزایش سرانه مصرف شیر باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند

آب و غذا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه برای افزایش میزان سرانه مصرف شیر در کشور باید قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر قیمت‌ها آزاد شود و قدرت خرید مردم افزایش نیابد، نمی توانند شیر را با قیمت بالاتر خریداری کنند، بنابراین مصرف به شدت افت می کند.

سرانه مصرف شیر در کشور باید با اصلاح الگوی مصرف افزایش پیدا کند اما اگر ارز دولتی به نهاده های دامی اختصاص نیابد، قیمت شیر افزایش یافته و این محصول از سبد خانوار حذف می شود.