نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

آب و غذا

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی توسط دانشگاه علمی کاربردی قند کرج در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

 

محورهای این همایش:

امنیت و ایمنی مواد غذایی

فرمولاسیون نوین مواد غذایی

فناوری نانو در صنایع غذایی

بهینه سازی فرآیندهای تولید مواد غذایی

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک

مدیریت پسماند و ضایعات در صنایع غذایی

طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی و افزودنی های غذایی

استانداردها و نقش آن ها در صنایع غذایی