دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

آب و غذا

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران توسط انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ ۱۶-۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در شهر اهواز برگزار میگردد.

 

محورهای کنگره:

توان، ماشین، طراحی و ساخت

کشاورزی دقیق و سامانه‌های هوشمند

فناوری‌های نوین در سامانه‌های پس از برداشت و صنایع غذایی

مهندسی انرژی، پایداری و محیط زیست

مهندسی پسماند و تکنولوژی بازیافت

مدیریت و تحلیل سامانه ­ها در صنایع کشاورزی