وضعیت تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی مطلوب است

وضعیت تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی مطلوب است

آب و غذا

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه کمیته بررسی آثار تحریم بر بخش کشاورزی، تصریح کرد: نهاده‌های کشاورزی پشتیبان تولید است و باید به موقع تامین شود تا کشاورزان دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

وی گفت: در تامین اکثر نهاده‌های بخش کشاورزی به ویژه بذر و کود و آفت‌ کش‌ ها وضعیت مطلوبی داریم، ولی باید دائما وضعیت تقاضای نهاده های کشاورزی را کنترل و از تولید حمایت و پشتیبانی کنیم.

همچنین در این نشست، وضعیت تامین نهاده‌ های کشاورزی در سال جاری ارزیابی و نیاز سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.