قیمت خرید تضمینی گوشت دام سنگین ۲۷ هزار تومان تعیین شد

قیمت خرید تضمینی گوشت دام سنگین ۲۷ هزار تومان تعیین شد

آب و غذا

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از شروع خرید تضمینی دام سنگین برای جلوگیری از انباشت دام از هفته آینده خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت استحصالی از دام سنگین به قیمت ۲۷ هزار تومان تعیین شد.

حسین عباسی معروفان درباره کمک دولت برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان و دامپروران به دلیل وجود انباشت دام سنگین افزود: اکنون تولید دام زنده سنگین و سبک در کشور از وضعیت خوبی برخوردار است و نیاز داخلی را تامین می کند.

وی گفت: دولت به هیچ وجه دام سنگین زنده از تولیدکنندگان خریداری نمی کند زیرا امکان نگهداری دام سنگین را ندارد؛ بنا بر این، با خرید گوشت استحصالی و ذخیره سازی می تواند این محصول را برای تنظیم بازار عرضه کند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تاکید بر این که تولیدکنندگان هیچ اجباری برای عرضه دام سنگین خود به شرکت پشتیبانی امور دام ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت دام زنده تولیدکنندگان در بازار کمتر از ۲۷ هزار تومان باشد می توانند گوشت استحصالی خود را به این قیمت به شرکت پشتیبانی امور دام بفروشند تا جلوی ضرر و زیانشان گرفته شود.

به  گفته وی، در صورتی که قیمت دام سنگین گوساله در بازار بیش از ۲۹ هزار تومان باشد، خرید در صورت درخواست تولیدکنندگان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: با توجه به دستور العمل این طرح ، قمیت هر کیلوگرم گوشت استحصالی برای مصرف کنندگان بین ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان خواهد بود.

تلاش داریم خرید تضمینی دام سنگین زنده از هفته آینده در سراسر کشور اجرایی شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند، این طرح از روز سه شنبه هفته گذشته کلید خورد و در هفته جاری دستور العمل اجرایی آن به استان ها ارسال می شود.