تاکنون موردی از قاچاق خاک گزارش نشده

تاکنون موردی از قاچاق خاک گزارش نشده

آب و غذا

علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در نشست خبری امروز با بیان این‌که موردی از قاچاق خاک کشاورزی اعلام نشده است اظهار کرد:جابه‌جا کردن خاک هزینه بالایی دارد و به این سادگی رخ نمی‌دهد و تاکنون نیز مدرکی بر قاچاق خاک کشاورزی ارائه نشده است و نیروهای امنیتی نیز این موضوع را تایید کردند.

وی اضافه کرد: امکان صادرات خاک‌های صنعتی با نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود دارد و این موضوع در قانون نیز آمده است. خاک‌های صنعتی هم منظور خاک‌هایی است که برای مصارفی صنعتی به کار برده می شوند.