سرانه مصرف آبزیان ایران کمتر از میانگین جهانی

سرانه مصرف آبزیان ایران کمتر از میانگین جهانی

آب و غذا

رییس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در کشور طبق تکلیف برنامه ۱۲.۰۷ کیلوگرم بود افزود: سرانه مصرف آبزیان در کشور اکنون ۱۲.۱۰ کیلوگرم است درحالی که میانگین جهانی آن ۲۲ کیلوگرم است، بنابراین فاصله زیادی با میانگین جهانی داریم.

به گفته خون میرزایی؛ مصرف آبزیان وابسته به سبد پروتئینی هر کشور است که باید حدود ۳۰ درصد از سبد خانوار باشد.

سال گذشته (۱۳۹۷) یک میلیون و ۲۶۴ هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید شد که از این میزان بیش از ۱۴۳ هزار تن به ارزش ۵۲۸ میلیون دلار صادر شده است.

پیش بینی ها نشان می دهد که در سال ۹۹ حدود ۱۵۰ هزار تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شود.