باغ مادری نهال گردو احداث می‌شود

باغ مادری نهال گردو احداث می‌شود

آب و غذا

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با هدف تامین نهال‌های گردوی مقاوم در برابر سرما باغ مادری تولید نهال گردو در شهرستان کوثر احداث و راه اندازی می‌شود.

محمد علی طهماسبی در جریان بازدید از باغ‌های گردوی کوثر افزود: در سال‌های اخیر سرمای دیررس بهاره خسارت سنگینی را به باغداران گردو در خلخال و کوثر بزرگترین قطب تولید گردوی استان اردبیل زده است .

وی با بیان اینکه درختان گردو تحمل سرمای دو درجه زیر صفر اویل بهار و پس از گل‌دهی را ندارند و این سرما محصول آنها را از بین میبرد اظهار کرد: با هدف تامین نهال مقاوم در برابر سرما و دیربرگ‌ده گردو؛ باغ مادری تولید و تامین نهال باغ‌های گردوی منطقه جنوب استان اردبیل در شهرستان کوثر راه‌اندازی و نهال مورد نیاز باغداران این ۲  شهرستان در این باغ تولید خواهد شد.

تجربه چندین ساله استفاده از نهال‌های مقاوم در برابر سرما و دیربرگ‌ده همچون  نهال‌های گردوی چندلر و همچنین ژنوتیپ‌های امیدبخش تولید داخل از جمله در خلخال نتایج بسیار مطلوبی به دنبال داشته و از این رو در تلاش هستیم با جایگزینی تدریجی این نهالها در  باغ‌های گردوی سنتی منطقه جنوب استان ضمن افزایش باروری محصول ریسک سرمازدگی باغ‌های گردو را در فصل بهار و زمان برگ و گل دهی درخت به حداقل کاهش دهیم.

با کاشت نهال و درختان گردوی چندلر در کنار حذف خسارات ناشی از سرمازدگی باغ های گردو ،براحتی می‌توان از هرهکتار باغ گردو هشت تن گردوی خشک برداشت کرد که این کار از درختان گردوی سنتی کاشته شده در سطح باغات مناطق خلخال وکوثر غیر ممکن است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا زمان احداث و راه اندازی باغ مادری تامین نهال گردوی منطقه جنوب استان نهال و پیوندک مورد نیاز برای جایگزینی ارقام مقاوم در مقابل سرما و همچنین  اجرای طرح سرشاخه کاری درختان گردو از طریق معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تامین و در این راستا در اواخر امسال سه هزار نهال و جوانه چندلر گردو در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی استان اردبیل جهت توزیع  در بین باغداران خلخال وکوثر قرار خواهد گرفت .