آمریکا محصولات تراریخته خود را مصرف نمی‌کند

آمریکا محصولات تراریخته خود را مصرف نمی‌کند

آب و غذا

آمریکا بخش زیادی از محصولات تراریخته خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کند و نیاز داخل را از محصولات ارگانیک کشورهای دیگر از جمله هند تامین می‌کند.

بر اساس آمارهای جاکوبسون، آمریکا ۷۰ درصد ذرت خوراکی مورد نیاز را از محصولات ارگانیک کشور های دیگر وارد می کند و محصولات تراریخته خود را به کشورهای دیگر صادر می کند.

به باور بسیاری این جای سوال است که چرا آمریکا که خود بزرگترین تولید کننده ذرت در جهان است ۷۰ درصد نیاز کشور خود را از ذرت ارگانیک که عمدتا تولید هند است وارد می کند و چرا از محصولات داخلی خودش استفاده نمی کند.

بخش عمده ای از تولید ذرت کشور آمریکا تراریخته است و هنوز خود این کشور به سلامت اینگونه محصولات شک دارد، آزمایش ها و بررسی های مختلفی که در دانشگاههای آمریکا انجام شده موید این مطلب است که به محصولات تراریخته نباید به عنوان یک غذای سالم نگاه  کرد.

در این آزمایش ها اثرات مخرب محصولات GMO در تخریب کبد، نازایی، سرطانزایی و برخی بیماری های دیگر تایید شده بود.

همواره در مقابل منتقدان محصولات GMO، طیف هایی مطرح کردند که آمریکا خود بزرگترین کشور تولید کننده محصولات تراریخته است اما آمارهای  جاکوبسون نشان می دهد که این کشور محصولات تراریخته را خود مصرف نمی کند بلکه یا به مصرف دام می رساند یا به کشورهای دیگر صادر می کند.

آمریکا با تولید سالانه ۳۸۵ میلیون تن،بزرگترین کشور تولید کننده ذرت در دنیا است و پس از آن کشورهای چین(۲۳۲ میلیون تن)، برزیل(۶۴ میلیون تن)، آرژانتین(۴۰ میلیون تن)، مکزیک(۲۸.۳ میلیون تن)، اوکراین ۲۸ میلیون تن، هند ۲۶ میلیون تن، اندونزی ۲۰.۳ میلیون تن، روسیه ۱۵.۳ میلیون تن و کانادا ۱۲.۳ میلیون تن قرار گرفته اند.