ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

آب و غذا

ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ در شهر تهران برگزار می شود.

محورهای همایش:

کشاورزی و توسعه پایدار

 - اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

 - تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

 - فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

 - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی

 - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 منابع طبیعی و توسعه پایدار

- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

-ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

علوم صنایع غذایی

- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

علوم دامی و دامپزشکی

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

علوم شیلات و آبزیان

- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

- تکثیر و پرورش آبزیان

- بهداشت و بیماری های آبزیان

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

 - سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

علوم زراعت

- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

علوم جنگل و مرتع

- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

- جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل

- مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل

- جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل

- اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل

نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

- کاربرد نانو در علوم کشاورزی

- کاربرد نانو در علوم محیط زیست

- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

بیابان و بیابان زدایی

- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

- بیابانزایی و توسعه پایدار

- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

- خشکسالی و تغییرات اقلیمی

مدیریت انرژی و توسعه پایدار

- انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

- انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

- محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست

- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

- نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی

- نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی

- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

زیست بوم پایدار و توسعه

- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

- تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

 - مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

 - جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

 - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن

- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

محیط زیست ،آب و فاضلاب

- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

- مهندسی آب و فاضلاب

- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

-گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی

 - گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

 -گردشگری وموسیقی های محلی

 - نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

 - آموزش و تورگردانی گردشگری

 - گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و.../ایرنا