پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار

پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار

آب و غذا

پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در شهر جیرفت برگزار می شود.

محورهای همایش:

کشاورزی

محیط زیست

منابع طبیعی/ایرنا