سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

آب و غذا

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹ تا ۶ آذر ۱۳۹۹ برگزار می شود.

محور ویژه: تاب‎آوری سامانه‎های آب و فاضلاب

محورهای تخصصی:

۱-    تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

۲-    جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی

۳-    رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‎شور

۴-    فناوری‌های نوین در آب و فاضلاب

۵-    ارتقا، مقاوم ‎سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

۶-    مدیریت بهره‎وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

۷-    رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ‎زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

۸-     پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضلاب

۱۰-   رویکردهای نوین تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک

۱۱-   برون‎سپاری، تامین مالی از منابع غیردولتی و ظرفیت خیرین و سمن‎ها در خدمات آب و فاضلاب

۱۲-   تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه‌های آب و فاضلاب

۱۴-  هوشمند سازی سامانه‌های آب و فاضلاب

۱۵-   آموزش علوم و مهندسی آب و فاضلاب

/ایرنا

 
برچسب ها: کنگره آب و فاضلاب