خرید بیش از سه هزار تن کلزا از کشاورزان خراسان شمالی

خرید بیش از سه هزار تن کلزا از کشاورزان خراسان شمالی

آب و غذا

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با بیان اینکه خرید کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان استان در سال زراعی جاری نسبت به پارسال ۶.۳ درصد افزایش دارد، گفت: در این راستا سه هزار و ۲۵۷ تن محصول خریداری شد.

سیدجلال موسوی اظهار داشت: پارسال برای خرید سه هزار و ۶۵ تن دانه روغنی کلزا بیش از ۱۰۴ میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه خرید دانه روغنی کلزا از کلزاکاران استان به پایان رسیده است اظهار داشت: تاکنون  ۸۸ میلیارد ریال به حساب کلزا کاران استان واریز شده است.

سه هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشتزارهای استان برداشت شد که سرمای دیررس بهاره موجب افت ۳۰ درصدی عملکرد این محصول شد.

چهار هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزار خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفته بود که پیش‌بینی شده بود افزون بر پنج هزار تن دانه روغنی از این سطح برداشت شود.

سرمای دیررس بهاره در زمان گل دهی محصول بود که باعث از بین رفتن گل ها شد با وجود این، بخشی از گلها مجددا رویش داشتند اما این امر جلو کاهش عملکرد محصول را نگرفت زیرا دانه ها ریزتر به بار آمدند.

امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا ۴۰ هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شده بود./ایرنا