مرغداری‌های کردستان برای جوجه‌ریزی ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند

مرغداری‌های کردستان برای جوجه‌ریزی ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند

آب و غذا

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر اینکه بانک‌ها تسهیلات سرمایه درگردش بیشتری در اختیار مرغداری ها قرار دهند، گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز برای این واحدها در هر دوره جوجه‌ریزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.

خلیل فعله گری در جلسه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای مرغداری استان اظهار داشت: ۷۵۲ واحد مرغداری‌ فعال بطور متوسط هر سال چهار نوبت جوجه ریزی انجام می‌دهند و ۱۴ هزار نفر نیز اکنون به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند.

وی از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مرغداری استان خبر داد و افزود: مرغداران بدهکار به بانک‌ها می‌توانند با پرداخت هفت و نیم درصد از بدهی تسهیلات دریافتی، وام خود را برای مدت مشخص امهال کنند.

مرغدارانی هم که متقاضی دریافت تسهیلات ۱۸ درصد هستند، می‌توانند با مراجعه به بانک‌های استان نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

بانک‌ها به مشتریان خود تسهیلات ۱۸ درصد پرداخت کرده ولی به دیگر متقاضیان از جمله واحدهای مرغداری در صورت واریز ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات و مسدود کردن آن تا پایان پرداخت اقساط، تسهیلات می‌دهند.  

 

برچسب ها: مرغداری کردستان