مصرف آب دربخش کشاورزی قم بهینه می‌شود

مصرف آب دربخش کشاورزی قم بهینه می‌شود

آب و غذا

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی قم با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح باغ‌ها و مزارع بهینه شده و تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

عباس پورمیدانی بیان کرد: مهمترین عامل در حفظ و توسعه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی قم، دسترسی به منابع آبی پایدار است و در همین راستا به دنبال استفاده بهینه از این منابع ارزشمند هستیم تا فعالیت‌های کشاورزی استان براساس راهبرد جهش تولید روز به روز افزایش یابد.

اجرای طرح تغییر الگوی کشت که موجب افزایش کاشت گیاهان کم‌آبر و متناسب با شرایط آب و هوایی قم می‌شود، در کنار مجهز کردن باغ‌ها و مزارع استان به سامانه‌های نوین آبیاری که مصرف آب را تا حدود ۵۰ درصد کاهش می‌دهد،‌ از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی قم در این رابطه است.

با توجه به نقش تاثیرگذار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب بخش کشاورزی،‌ دولت از کشاورزانی که مزارع‌ و باغ‌های خود را به این سامانه‌ها مجهز کنند حمایت می‌کند و بیشتر هزینه اجرای آن را برعهده می‌گیرد که این مساله امکان خوبی برای توسعه هرچه بیشتر این گونه روش‌های آبیاری در قم است.

استان قم بیش از ۱۰۵ هزار هکتار زمین کشاورزی قابل‌کشت دارد که امکان به‌کارگیری سامانه‌های نوین آبیاری در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن فراهم است و درهفت سال گذشته این سامانه‌ها در ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی و باغی استان به کار گرفته شد.

همچنین بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ۹۸، قم رتبه سوم توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را در میان استان‌های کشور به دست آورد که دستاوردی بزرگ برای بخش کشاورزی استان است./ایرنا