۵۷ درصد کلزا خراسان شمالی در مانه وسملقان تولید می‌شود

۵۷ درصد کلزا خراسان شمالی در مانه وسملقان تولید می‌شود

آب و غذا

مدیر جهادکشاورزی مانه و سملقان گفت: براساس آمارها، ۵۷ درصد کلزای استان در این شهرستان تولید می‌شود که امسال هزار و ۸۷۴ تن محصول تحویل مراکز خرید شده است.

هادی قهرمانیان اظهار داشت داشت: این میزان کلزای تحویلی از سطح هزارو ۶۵۰ هکتار اراضی این شهرستان برداشت شده است.

این شهرستان رتبه اول تولید محصول کلزا را در استان خراسان شمالی دارد.

سرمای فروردین ماه ۹۹یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد کلزا در این شهرستان بود.

امسال در این شهرستان سه مرکز خرید، محصول دانه های روغنی کشاورزان را با قیمت تضمینی خریداری کرد که این محصول به کارخانجات روغن کشی شهرستان تحویل داده شد./ایرنا