۱۶۰ میلیون دلار محصول کشاورزی از کردستان صادر شد

۱۶۰ میلیون دلار محصول کشاورزی از کردستان صادر شد

آب و غذا

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۴۷۱ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار از این استان به خارج از کشور صادر شد.

محمدفرید سپری اظهار داشت: با توجه به ارزش ۲۷۲ میلیون دلاری کل صادرات گمرکات استان در سال جاری، صادرات محصولات کشاورزی سهم ۵۹ درصدی از این آمار دارد.

با توجه به اینکه دولت آمریکا حلقه تحریم‌ها را علیه کشورمان تنگ تر و بر بخش‌هایی از اقتصاد مانند پتروشیمی، معدن و فولاد تحریم‌ها را تسری داده، همین موضوع باعث تمرکز بیشتر بر صادرات بخش کشاورزی شده و افزایش را بدنبال داشته است.

میزان صادرات ۱۶۰ میلیون دلاری محصولات کشاورزی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۰۶ میلیون دلار بود، حدود ۵۱ درصد افزایش یافته است.

این میزان صادرات در این مدت بر اساس ارزش وزنی با ۴۷۱ هزار تن نسبت به سال گذشته با ۲۲۲ هزار تن بیش از ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و بسته شدن اکثر گمرکات مرزی کشور در مقطعی از زمان، باز شدن گمرک باشماق موجب شده تا اکثر محموله های صادراتی به کشور عراق از طریق این مرز صادر شود که موجب افزایش جهشی صادرات از گمرکات مرزی استان شده است.

بر اساس خود اظهاری صادرکنندگان بیش از ۵۶ میلیون دلار شامل ۳۶ درصد از ۱۶۰ میلیون دلار کل صادرات محصولات استان مربوط به تولیدات داخل کردستان بوده است./ایرنا