رعایت استانداردهای اوراسیا برای صادرات ضروری است

رعایت استانداردهای اوراسیا برای صادرات ضروری است

آب و غذا

رییس سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تاکید برضرورت رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا و اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی، گفت: سرپیچی از دستورالعمل جدید اثرات منفی بر صادرات و تولید داخل خواهد داشت.

« کیخسرو چنگلوایی » درجلسه ستاد عالی گیاه پزشکی افزود: شرایط جدید اتحادیه اروپا و اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی و این که باید مناطق تولید محصولات صادراتی مشخص و این مناطق عاری از آفات و بیماری‌ها باشند، ابلاغ شده است.

رعایت استانداردها بسیار اهمیت دارد و سرپیچی از آن پیامد های منفی بر روی تولید و به مخاطره افتادن معیشت تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت و باید استانداردهای مربوطه را پذیرفت و با عزم ملی و وظیفه همگانی نسبت به عملیاتی سازی آن باید اقدام شود.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور راه حل این مشکل را توسعه کشت مبتنی بر قرارداد دانست تصریح کرد: براساس کشاورزی قراردادی، می توان محصول سالم و مطابق با استانداردهای لازم را در بستر تولید سفارش و سپس تحویل گرفت.

همسو با اقدامات فنی، ‌باید مرکز روابط عمومی وزارتخانه با همکاری واحد های مرتبط در معاونت ها نسبت به تهیه بسته اطلاع رسانی در این زمینه اقدام کنند.

یک سال گذشته کارهای مهمی مرتبط با حوزه وظایف ستاد عالی گیاه پزشکی در سازمان حفظ نباتات به انجام رسیده که نتیجه هم‌افزایی بین بخشی در ارکان فنی وزارتخانه است.

کنترل ملخ صحرایی، سن و زنگ گندم، همچنین توسعه مبارزه بیولوژیک و بهبود سبد آفت کش های کشور نمونه‌هایی از این موفقیت‌ها است./ایرنا

برچسب ها: اوراسیا صادرات