زنجیره آبزی‌پروری در خوزستان باید تکمیل شود

زنجیره آبزی‌پروری در خوزستان باید تکمیل شود

آب و غذا

استاندار خوزستان گفت: زنجیره آبزی‌پروری در استان باید با هدف ایجاد اشتغال، بهره وری مناسب، جذابیت برای سرمایه گذاری دراین بخش و بهره‌گیری ازظرفیت های صادراتی تکمیل شود.

غلامرضا شریعتی روز دوشنبه در نشست ستاد توسعه شیلات خوزستان در سرسرای اداری استانداری با اشاره به جایگاه نخست استان در آبزی پروری ماهیان گرمابی در کشور اظهار داشت: راه‌اندازی پایانه صادراتی آبزی در خوزستان می‌تواند مسیر صادرات این فراورده غذایی به عراق و کشورهای همجوار را فراهم کند و ارزآوری خوبی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در توسعه آبزی پروری باید همه عوامل تولید از جمله خوراک ماهی و میگو، مراکزتکثیر، بسته‌بندی و تحقیقات به صورت متوازن در خوزستان توسعه یابد افزود:اگر این چرخه از تولید تا مصرف و صادرات تکمیل شود آبزی پروری در مسیر توسعه پایدار  قرار میگیرد که این  خود میتواند وضعیت اشتغال در این بخش را بهبود بخشد.

چنانچه صنعت آبزیپروری دراستان به واسطه فقدان چرخه و زنجیره آن صرفه اقتصادی نداشته باشد این فعالیت اقتصادی که در خوزستان دارای مزیت نسبی فراوان است با شکست رو به رو خواهد شد و سرمایههای مردمی در این بخش از بین می‌رود.

خوشبختانه در زمینه راهاندازی کارخانههای تولید خوراک آبزیان و مراکز تکثیر اقدامهای خوبی در استان انجام شده است ولی  تولیدکننده نباید دغدغهای در فروش تولیدات خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه آبزیپروری در خوزستان متناسب با کشاورزی رشد نکرده ولی در سال های اخیر قدری از عقب ماندگی‌ها جبران شده است افزود:باید از ظرفیت‌های آبزی پروری در روش متراکم و فوق متراکم در استان استفاده کرد چون منابع آب‌های سطحی استان برای آبزی پروری با روش‌های سنتی محدود است.

شریعتی با استقبال از طرح آبزیپروری متراکم خانگی در استان که چند سالی است از سوی شیلات خوزستان ترویج شده و اشتغال مناسبی به همراه داشته است افزود: این یک ظرفیت خوب در خوزستان است و باید تسهیلات مناسبی برای توسعه طرح آّبزی پروری متراکم خانگی پرداخت شود.  

در این نشست فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با استقبال از آبزی پروری به روش متراکم گفت:مجوز برداشت آب برای آبزی پروری به روش متراکم از سوی سازمان صادر می‌شود.

امکان تخصیص بیشتر از ۳۵متر مکعب آب در ثانیه برای پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در استان به دلیل بیلان منفی پنج میلیارد مترمکعبی رودخانه کارون وجود ندارد./ایرنا