کشور هیچ مشکلی در تولید گندم ندارد

کشور هیچ مشکلی در تولید گندم ندارد

آب و غذا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در داخل کشور هیچ مشکلی برای تولید گندم نداریم و تولید در حال انجام است.

«کاظم خاوازی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان مجلس درباره طرح خودکفایی و خوداتکایی گندم، افزود: با توجه به تولیدات صورت گرفته تولید گندم مورد نیاز کشور در پنج سال گذشته تثبیت شده است.

این موضوع مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ است و من از اردیبهشت ماه وارد وزارت جهاد کشاورزی شدم و تلاش کردم همه اسناد را عادلانه مورد بررسی قرار دهم.  

براساس ماده ۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، طرح تملک های دارایی های سرمایه ای در یک زمان مشخص شروع شده و خاتمه می یابد، یعنی این طرح خودکفایی گندم در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۳ اجرا شده است و سازمان برنامه و بودجه این طرح را خاتمه یافته می داند.

دراین طرح، رسیدن به هدف تجمعی تولید ۱۱۷.۳ میلیون تن گندم پیش بینی شده که در نهایت این عدد به ۱۴۱ میلیون تن رسیده است. طرح خودکفایی گندم به اتمام رسیده است و طرح دیگری تحت عنوان ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

در فاصله پنج سال بعد و پنج سال قبل این طرح را مورد بررسی قرار دادم که بر اساس آن، به صورت تجمعی در مدت پنج سال ۴۹.۵ میلیون تن گندم با میانگین سالانه ۹.۹ میلیون تن تولید شد. اما در مدت یاد شده، ردیف ارتقای ضریب خود اتکایی در محصولات راهبردی ۶۵.۲ میلیون تن با میانگین تولید  ۱۳ میلیون تن در سال بوده است.

میزان واردات در پنج سال منتهی به پایان طرح، ۱۹ میلیون تن با متوسط ۳.۸ میلیون تن بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح خودکفایی و خود اتکایی مورد حمایت است، اضافه کرد: در طرح خودکفایی گندم مربوط به سال‌های ۸۲ تا ۹۳ به طور متوسط ۵۵ درصد اعتبار، صرف ناظرین گندم شد به طوری که در  دو و سه سال آخر طرح، همه ناظرین با تصویب مجلس جذب وزارت جهاد کشاورزی شدند.

در عمل، طرح ضریب خوداتکایی و خودکفایی گندم برای بحث پرسنلی صرف شده است./ایرنا