تضمین سلامت آیندگان با طرح ارتقای امنیت غذایی

تضمین سلامت آیندگان با طرح ارتقای امنیت غذایی

آب و غذا

افزایش تولید محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی مردم از جمله رویکردهای راهبردی دولت تدبیر و امید در هفت سال فعالیت آن بوده که عملیات اجرایی آن در قالب «طرح ارتقای امنیت غذایی» از چهار سال قبل در آذربایجان‌شرقی کلید خورده و تا به امروز پنج درصد از برنامه زمانبندی جلوتر است.

به گزارش ایرنا، طرح‌های ارتقا امنیت غذایی در زمین های کشاورزی با استفاده از یافته های علمی روز جهان اجرا می‌شود که از جمله اهداف آن طرح ها  توسعه زراعت دیم و استفاده از آب سبز در کشاورزی است.

تغییر سیستم کشت به روش حفاظتی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح امنیت است؛ در این روش، شخم زدن زمین حذف، مواد عالی خاک و تنوع گیاهی بیشتر، خاک‌ورزی کم و بستر انتقال طرح در مناطق کشاورزی حفاظتی می شود.

آذربایجان شرقی با تولید سالانه پنج میلیون تن محصول کشاورزی و صادرات نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلای در این حوزه از جمله استان های کشور است که طرح ارتقای امنیت غذایی به عنوان راهکاری برای تضمین سلامت نسل های آینده در ۱۳ شهرستان آن اجرا شده است.

گفته می شود اجرای طرح ارتقای امنیت غذایی بیشترین نفع را به کشاورزان دیم کار که فقیرترین بخش فعالان کشاورزی هستند، دارد و با افزایش ۲۵ درصد عملکرد محصولات زراعی در هر هکتار می تواند علاوه بر تضمین آینده جامعه از نظر تامین محصولات کشاورزی در افزایش نسبی رفاه دیم کاران نیز مفید باشد.

اهمیت اجرای طرح ارتقای امنیت غذایی به ویژه زمانی دوچندان می شود که بدانیم از مجموع یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۸۰ هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی، ۸۱۳ هزار و ۱۱۳ هکتار را اراضی دیم تشکیل می دهد./ایرنا

برچسب ها: امنیت غذایی