کشت نیشکر در هفت تپه آغاز شد

کشت نیشکر در هفت تپه آغاز شد

آب و غذا

کشت محصول نیشکر در سطح سه هزار هکتار از مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از امروز چهارشنبه آغاز شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برنامه معمول برای کشت سالیانه ۲ هزار هکتار است ولی به دلیل شرایط خاص این شرکت، برنامه کشت امسال به سه هزار هکتار رسید.

 امید است با افزایش سطح کشت و در نتیجه جهش تولید بتوان تولید را پایدار و اشتغالزایی کرد.
زمان مناسب برای کشت نیشکر در استان خوزستان از چندی پیش آغاز شده و حسب برنامه ریزی انجام شده از امروز کشت نیشکر در شرکت هفت تپه شروع شد.
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نخستین کشت و صنعت نیشکری کشور است و ظرفیت اسمی آن تولید ۱۰۰ هزارتن شکر در سال می‌باشد.
خوزستان مهد زراعت نیشکر کشور بوده و ۶۰ درصد شکر تولیدی کشور از نیشکر است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.

این شرکت که از سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده شاهد تجمعات مختلف بوده است./ایرنا