کشت پاییزه محصولات در ۲۰۰ هزار هکتار اراضی خراسان شمالی آغاز شد

کشت پاییزه محصولات در ۲۰۰ هزار هکتار اراضی خراسان شمالی آغاز شد

آب و غذا

 کشت پاییزه گندم، جو و کلزا در سطح ۲۰۰ هزار هکتار اراضی خراسان شمالی از هفته جاری آغاز شده است که بیشترین سطح مربوط به محصول گندم است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: از نظر سطح کشتزارهای استان حدود ۷۰ درصد متعلق به گندم، ۲۰ درصد جو و ۱۰ درصد به کلزا اختصاص است.

از مجموع این اراضی که برای کشت در نظر گرفته شده، ۷۹ هزار و ۵۰۰ هکتار مربوط به اراضی آبی و ۱۲۱ هزار هکتار دیم است.

وی با بیان اینکه امسال در سطح ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان گندم کشت می شود گفت: از این سطح ۴۷ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی و ۹۸ هزار هکتار دیم است که پیش بینی می شود ۱۶۶ هزار تن محصول گندم آبی و ۱۰۷ هزار تن گندم دیم تولید شود.

همچنین ۲۵ هزار هکتار اراضی آبی و ۲۳ هزار هکتار اراضی دیم نیز به کشت محصول جو اختصاص می یابد که پیش بینی شده است به ترتیب ۸۵ هزار تن محصول اراضی آبی و ۲۵ هزار و ۳۰۰ تن جو از اراضی دیم برداشت شود.

همچنین برنامه ابلاغی برایکشت  کلزا هفت هزار هکتار آبی است که پیش بینی می شود که ۱۰ هزار تن محصول برداشت شود.

یوسفی بر گسترش کشت مکانیزه، استفاده مطلوب از کودهای شیمیایی و بذور اصلاح شده،  ایجاد مزارع الگویی و مزارع انتخاب مشارکتی تاکید کرد.

۹۱ هزار تن بذر نیز برای کشت پاییزه امسال تهیه و آماده شده است.

یوسفی یکی از مهم‌ترین کشت‌های پاییزه را کشت کلزا دانست و گفت: در راستای افزایش ضریب خوداتکایی روغن نباتی کشور کشت این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است./ایرنا