۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران تایباد پرداخت شد

۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران تایباد پرداخت شد

آب و غذا

مدیر جهاد کشاورزی تایباد در استان خراسان رضوی گفت: با پرداخت ۸۱۰ میلیارد ریال، گندمکاران این شهرستان ۱۰۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند.

محمد میری افزود: در سال زراعی جاری ۳۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان خریداری شد که نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش داشت.
خرید تضمینی گندم از کشاورزان تایباد در ۲ مرکز با ظرفیت ۲۹ هزار تن انجام شد.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری با افت مفید چهار درصد و افت غیر مفید یک درصد به ازای هر کیلو ۲۵ هزار ریال اعلام شده بود.

در سال زراعی جاری ۳۵ هزار تن گندم از ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار کشتزارهای تایباد برداشت شد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت.

امسال کشاورزان این منطقه از کشت مکانیزه گندم در این شهرستان استقبال کردند و ۵۰ درصد از مزارع گندم در تایباد به این روش کشت شد./ایرنا