صنعت پرورش ماهیان زینتی درهرمزگان پرسود و ارزآور

صنعت پرورش ماهیان زینتی درهرمزگان پرسود و ارزآور

آب و غذا

تکثیرو پرورش ماهیان زینتی به دلیل تنوع گونه‌های مختلف رنگی علاوه بر جاذبه‌های گردشگری در هرمزگان می‌تواند به صنعتی پرسود و ارزآور تبدیل شود.

خلیج‌فارس زیستگاه بیش از ۲۵۰ گونه از این نوع ماهیان بوده ولی تاکنون تعداد کمی از آنها شناسایی شده لذا با توجه به ظرفیت‌های موجود دراین بخش یکی از فرصت‌های مهم برای ایجاد اشتغالزایی، تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی (آکواریومی) است.

هم اکنون تکثیر و پرورش ماهی‌های زینتی در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا رواج دارد و دراین تجارت پرسود ، مبادلات آنها سالانه ۲۵ میلیارد دلار است که سهم ایران به طور میانگین سالانه۲۰۰میلیون قطعه ماهی زینتی ولی سهم هرمزگان بسیار ناچیز است.

ماهیان زینتی که در آبسنگ‌های مرجانی زندگی می‌کنند و از گونه‌های سطح‌زی هستند، ذخایر فراوان‌تری در خلیج‌فارس دارند و امپراطور ماهی به عنوان بهترین گونه، از ماهی های تزیینی نادر در دنیا است که در آب‌های هرمزگان وجود دارد.

با توجه به اینکه بیشترین گونه‌های ماهیان زینتی دوشیزه ،ملوان ماهیان به همراه دلقک، طوطی و جراح‌ماهیان با مرجان‌ها و شقایق‌ها همزیستی در آبهای استان دارند،این صنعت با سرمایه‌گذاری اندک، فرصت سودآوری قابل توجهی را به‌ خصوص برای دانش آموختگان حوزه شیلات به وجود می‌آورد.

حمایت‌های دولت و شیلات نیز در ممنوع کردن ورود ماهیان زینتی که در داخل کشور تولید می‌شود، گامی مهم برای توسعه بازار تولیدات داخلی هرمزگان است که رو در حال حاضر چهار مرکز پرورش و تکثیر ماهیان زینتی آب شور و شیرین در استان با اشتغالزایی ۱۲نفر فعال هستنداست.

درسال جهش تولید، تولید و تکثیر ماهیان زینتی در استانی که بیش از دوهزارو ۴۰۰کیلومتر آن را آبهای سر زمینی تشکیل می دهد و زیستگاه انواع ماهیان اعم از خوراکی و زینتی بوده ، تشوق ها و مجوزهای لازم می تواند اشتغالزایی ودرآمدزایی خوبی در داخل بوجود بیاورد.

همچنین با حمایت از سرمایه گذاران داخلی در صنعت تولید وتکثیر ماهیان زینتی که شرایط خوبی در استانهای ساحلی بخصوص در هرمزگان حکم است زمینه صادرات و قطع واردات اینگونه ماهیان ،ارزآوری برای کشور داشته باشد./ایرنا