تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی برای تامین کودهای کشاورزی

تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی برای تامین کودهای کشاورزی

آب و غذا

وزارت جهاد کشاورزی درخواست تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه کرده است.

به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تصمیم جلسه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیئت وزیران مبنی بر "تغییر ارز تخصیصی به واردات نهاده های کشاورزی از رسمی به نیمایی"، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان متولی تامین و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی برای اجرای برنامه ابلاغی سال جاری و تامین سه میلیون تن انواع کودهای شیمیایی، مبلغ شش هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بر مبنای ارز رسمی در بودجه سال جاری خود پیش بینی نمود که در جلسه  ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ هیئت وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این مطلب که تسهیلات مصوب قبلی، پاسخگوی اجرای برنامه ابلاغی سال جاری نخواهد بود، درخواست کرده است برای تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی که تاثیر اساسی و قابل توجهی در کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور دارند، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بر مبنای تعهد و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گیرد./ایانا