خرید و توزیع ۵۰۰ هزارتن کود سوپرفسفات برای حمایت از کشاورزان

خرید و توزیع ۵۰۰ هزارتن کود سوپرفسفات برای حمایت از کشاورزان

آب و غذا

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در پی تولید ۵۰۰ هزارتن کود سوپرفسفات در کشور، این شرکت خرید و توزیع این نوع کود را برای حمایت از تولید داخلی و کشاورزان متعهد شد.

« حمید رسولی» در هفدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی افزود: طی تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان کودهای فسفاته و تأمین‌کننده خاک فسفات ۵۰۰ هزار تن کود سوپر فسفات ساده در کشور تولید می‌شود.

در راستای سیاست‌ افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید کودهای فسفاته، توافق شد با تامین مالی پروژه تولید کود فسفاته در ایران توسط بانک صنعت و معدن، خاک فسفات مورد نیاز به مقدار ۵۰۰ هزار تن توسط تأمین‌کننده خاک تحویل تولیدکنندگان کودهای فسفاته شود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز خرید و توزیع تضمینی این محصول را تعهد کرد.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی تفاهم‌نامه مذکور را گامی بلند و اساسی در مسیر خودکفایی کشور در تولید کودهای فسفاته برشمرد و از مدل توافق شده به عنوان مدلی که منافع همه طرف‌های تفاهم‌نامه را تأمین و تضمین می کند، یادکرد.

به گفته وی، این تفاهم نامه از هفته آینده  آغاز و عملیاتی خواهد شد.

در برنامه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی که برای اجرا در سال ۹۹ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده، تامین، تدارک و توزیع ۵۸۷ هزار تن کودهای فسفاته مورد تاکید قرار گرفته است./ایرنا