قیمت کودهای شیمیایی یارانه ای افزایش نمی یابد

قیمت کودهای شیمیایی یارانه ای افزایش نمی یابد

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: قیمت فروش کودهای شیمیایی یارانه ای به کشاورزان ثابت بوده و به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.

حمید رسولی درباره شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان افزود: وزارت جهادکشاورزی، برنامه ای برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی نداشته و بیان این مطلب شایعه ای بیش نیست.

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ افزایش نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.

رسولی به کشاورزان اطمینان داد که هیچ افزایشی در قیمت فروش کودهای یارانه ای از جمله اوره نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: کودهای مورد نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: براساس مصوبات جلسه ٢٧ بهمن ماه امسال کمیسیون اقتصادی دولت و جلسه ٣٠ بهمن ماه امسال ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه ها مقرر شد که قیمت خرید اوره از شرکت های مذکور همچنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

 

برچسب ها: کودهای شیمیایی