واردات دانه آفتابگردان منوط به استعلام وزارت جهاد کشاورزی شد

واردات دانه آفتابگردان منوط به استعلام وزارت جهاد کشاورزی شد

به نقل از گمرک ایران ، طی بخشنامه‌ای واردات دانه آفتابگردان به دلیل مشخص شدن ماهیت کاربرد و مصرف آن منوط به تایید و استعلام از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شد.