۹۰ درصد از بذر هیبرید کلزای کشور در خوزستان تولید می‌شود

۹۰ درصد از بذر هیبرید کلزای کشور در خوزستان تولید می‌شود

استان خوزستان ۹۰ درصد از بذور هیبرید کلزای کشور را تولید می کنند و در باغات این استان انواع نهال‌های مرکبات اعم از زیتون، پرتقال، انجیر و انار تولید می‌شود.

مزارع کشاورزی و باغات شهرستان دزفول در طرح کشاورزی حفاظتی و با روش به‌زراعی مشغول فعالیت هستند و تولید بذور کشور را برعهده دارند.

 مهندس زلقی مجری طرح کشاورزی حفاظتی و مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه استفاده از مزارع گندم و ذرت پس از برداشت محصول اظهار کرد: زمین های زراعی پس از برداشت محصول گندم و ذرت به کشت محصولات دیگر و یا همان محصولات اختصاص می یابد اما به این طریق که ۳۰ درصد از بقایای محصول برداشت شده بر روی زمین باقی می ماند و خاک به هیچ عنوان شخم زده و بهم خورده نمی‌شود تا با فرسایش مواجه نشود.

 مجری طرح کشاورزی حفاظتی خاطر نشان کرد: استان خوزستان ۹۰ درصد بذر هیبرید کلزای کشور را تولید می کند و متخصصین تولید بذر برای تولید بهترین نوع بذور محصولات اساسی مانند گندم در مزارع حضور فعال دارند و بر امور نظارت می کنند.

برچسب ها: بذر هیبرید کلزا