سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی به ۱۲ درصد رسید

سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی به ۱۲ درصد رسید

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در ۱۰ ماهه امسال چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار انواع محصولات کشاورزی از کشور صادر شد که ۱۲.۲۹ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد.

عبدالمهدی بخشنده روز شنبه اظهار داشت: در این مت بیش از ۴.۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به کشورهای هدف صادر شده است.

وی افزود: بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش های زراعی با سهم ۶۲.۳۶ درصد، باغی با سهم ۲۲.۸۸ درصد و دام و طیور با سهم ۱۱.۸۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم ۴۸.۶۲ درصد، زراعی با سهم ۲۴.۷۷ درصد و دام و طیور با سهم ۱۶.۶۱ درصد است.

معاون وزیر جهادکشاورزی اظهارداشت: در مدت یاد شده ۱.۱ میلیون تن محصولات باغی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار، ۲.۹ میلیون تن محصولات زراعی به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار، ۵۵۸ هزارتن محصولات دام و طیور به ارزش ۷۵۴ میلیون دلار و ۹۰ هزارتن محصولات شیلاتی به ارزش ۳۲۷ میلیون دلار از کشور صادر شد.

بخشنده گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۹ هزار تن پسته به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار، ۱۸۰ تن زعفران به ارزش ۲۵۵ میلیون دلار، ۱۹۴ هزار تن خرما به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار، ۳۴۷ هزارتن سیب درختی به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار و ۹۱ هزار تن انگور به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار از ایران به سایر کشورها ارسال شد.

وی یادآور شد: در مدت یاد شده، صادرات محصولات لبنی ۵۱۷ میلیون دلار، گوجه فرنگی (تازه یا سردکرده) ۲۶۸ میلیون دلار و سیب زمینی (تازه یا سردکرده) ۲۱۳ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.

به گفته معاون وزیرجهادکشاورزی اظهار داشت: در ۱۰ ماه سال جاری، ۲۳۶ هزار تن گندم به ارزش ۸۴ میلیون دلار از ایران صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۱۷ درصد از نظر وزنی و ۷۲۴ درصد از نظر ارزشی افزایش نشان می دهد.

براساس آمارها تولیدات سالانه بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رسیده است.

بنا بر تازه ترین آمار گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه امسال به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴.۹۶ درصد افزایش داشته است.

برچسب ها: صادرات کشاورزی