۵۰ درصد واحدهای تخم گذار کشور فرسوده اند

۵۰ درصد واحدهای تخم گذار کشور فرسوده اند

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور با بیان اینکه ۲۷ هزار واحد صنعتی در کشور فعال است، گفت: ۵۰ درصد واحدهای تخم گذار از نظر ساختار فرسوده اند.

علیرضا اکبرشاهی روز دوشنبه در نشست خبری در محل سازمان دامپزشکی با یادآوری اینکه ۶۰ سال از تشکیل صنعت طیور می گذرد، افزود: این صنعت از نظر کمی رشد خوبی داشته به گونه ای که مصرف سرانه گوشت مرغ از ۴.۵ به ۲۵ کیلوگرم و مصرف سرانه تخم مرغ نیز نسبت به سرانه مصرف جهانی افزایش یافته از چهار کیلوگرم به ۱۱ کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه صنعت طیور از نظر کیفی رشد خوبی نداشته است، گفت: عوامل مختلفی این صنعت را تهدید می کند که می توان به وجود۳۲۰ پنجره ورود ویروس از طریق پرندگان مهاجر وحشی به کشور و تراکم بالای مزارع پرورشی در برخی استان ها اشاره کرد.

اکبرشاهی ادامه داد: از ۱۸۰۰ واحد مزارع تخم گذار در کشور ۷۵ درصد آن (۱۳۵۰ واحد) در آذربایجان شرقی، قزوین، قم، تهران، البرز، مرکزی، اصفهان، فارس و خراسان رضوی واقع شده و همچون زنجیره کنار یکدیگرند و خطر جابه جایی ویروس در آنها بسیار بالاست.

صنعت طیور تخم گذار نقاط اشتراک بالایی در حمل کود، سوخت، تخم مرغ زمینه را فراهم می کند که با ورود ویروس به یکی از این واحدهای صنعتی، ویروس در واحدهای دیگر نیز گسترش یابد.