برای احیای تالاب هامون باید از برنامه‌های روتین دور شویم

برای احیای تالاب هامون باید از برنامه‌های روتین دور شویم

‌مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور گفت: اگر می‌خواهیم شبیه برنامه دریاچه ارومیه برای احیای تالاب هامون عمل کنیم و نتیجه خوبی داشته باشد، باید از برنامه‌های روتین دور شویم.

‌حمید ظهرابی در کارگروه احیای تالاب هامون بیان کرد: در رابطه با احیای تالاب هامون باید با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها این موضوع رفع شود.

وی افزود: باید در گام نخست ذی نفعان اصلی محیط را در نظر گرفت و در گام دوم برنامه ای برای عملیاتی کردن ارائه داد که استانداری، آب منطقه‌ای، محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشاورزی و منابع طبیعی از اصلی ترین دستگاه‌های ذی نفع در منطقه است و برنامه‌ای مشخص برای مدیریت و صرفه جویی آب و استفاده برای هر کدام از بهره بردارها تعیین شود.

مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: می‌توان در این رابطه از برنامه‌های کوچک شروع کرد تا مردم شاهد انجام کارهای بزرگ برای نجات تالاب و رفع معضل ریزگردهای منطقه باشند.

وی تأکید کرد: باید علاوه بر صرفه جویی در آب، سناریوی جدیدی برای ماندن مردم در منطقه و محیط زیست آن‌ها ارائه داد و میان تولید و تامین آب یکی را انتخاب کرد که البته انتخاب سختی است‌.

برچسب ها: آب تالاب هامون