بررسی اصلاح مواردی از قانون تولید بذر و نهال در کمیسیون کشاورزی

بررسی اصلاح مواردی از قانون تولید بذر و نهال در کمیسیون کشاورزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس از بررسی اصلاح مواردی از قانون تولید برق و نهاد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

علی وقفچی ضمن تشریح جلسه این کمیسیون، بیان کرد: در این جلسه اصلاح مواردی از قانون تولید بذر و نهال مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع داده شد.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم استفساریه‌ای بود که در ارتباط با بحث دریافت مالیات از محصولات کشاورزی قبل از تولید و بعد از تولید آن محصولات بود و با بحث‌های متعددی که شد این استفساریه رای آورد و قرار شد که به صحن مجلس برود. بر اساس این مصوبه، محصولات قبل و بعد از تولید معالف از مالیات هستند.

برچسب ها: بذر تولید کشاورزی